เขียนโปรแกรม ควบคุมสิ่งต่างๆ ด้วยบอร์ด KidBright (วิทยาการคำนวณ)

กิจกรรม  : การเขียนโปรแกรม ควบคุมสิ่งต่างๆ ด้วยบอร์ด Ki […]

อ่านต่อ

ขบวน แห่ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยา

  กิจกรรม : แห่ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียน […]

อ่านต่อ

เตรียมความพร้อม จัดงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยา

กิจกรรม : เตรียมความพร้อม จัดงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื […]

อ่านต่อ