ขบวน แห่ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยา

  กิจกรรม : แห่ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียน […]

อ่านต่อ

เตรียมความพร้อม จัดงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยา

กิจกรรม : เตรียมความพร้อม จัดงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื […]

อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีเสวนารณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดToBeNumberOne

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีเสวนารณรงค์แก้ไข […]

อ่านต่อ

นักเรียนลงทะเบียนเข้าใช้ และทดลองทำข้อสอบ PISA Online

ทดลองระบบการสอบ PISA ออนไลน์ ซึ่งได้ดำเนินการให้นักเรีย […]

อ่านต่อ