นิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม : นิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระ […]

อ่านต่อ

เขียนโปรแกรม ควบคุมสิ่งต่างๆ ด้วยบอร์ด KidBright (วิทยาการคำนวณ)

กิจกรรม  : การเขียนโปรแกรม ควบคุมสิ่งต่างๆ ด้วยบอร์ด Ki […]

อ่านต่อ

อบรม เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆ ให้ได้ใจนักเรียน ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม่

กิจกรรม : อบรม เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆ ให้ได้ใ […]

อ่านต่อ