เขียนโปรแกรม ควบคุมสิ่งต่างๆ ด้วยบอร์ด KidBright (วิทยาการคำนวณ)

กิจกรรม  : การเขียนโปรแกรม ควบคุมสิ่งต่างๆ ด้วยบอร์ด Ki […]

อ่านต่อ