นิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม : นิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระ […]

อ่านต่อ

อบรม เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆ ให้ได้ใจนักเรียน ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม่

กิจกรรม : อบรม เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆ ให้ได้ใ […]

อ่านต่อ