เปิดสอบแก้ หลังเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5 (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)

ข่าว การเรียน

เปิดสอบแก้ หลังเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5 (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)

บทที่ 1 การสื่อสารข้อมูล
บทที่ 2 สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
บทที่ 3 ความหมายและประเภทของเครือข่าย

หมายเหตุ นักเรียนจะได้คะแนนสูงสุด 60 % ของตะแนนเต็ม

แบบทดสอบจะปิดเมื่อ ศุกร์, 27 กรกฎาคม 2018, 6:00PM

คำชี้แจง

1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็น แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 10 คะแนน

2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลงในแบบทดสอบ

3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10 นาที

4. นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบนี้ได้เพียง 1 ครั้ง

หมายเหตุ

มีคะแนนสูงสุดได้แค่ 60 % ของคะแนนเต็ม

 

แสดงความคิดเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *