อบรม เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆ ให้ได้ใจนักเรียน ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม่

กิจกรรมพัฒนาตนเอง

กิจกรรม : อบรม เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆ ให้ได้ใจนักเรียน ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรใหม่

เมื่อ : อาทิตย์ 26 สิงหาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร

ชื่อเต็ม

เทคนิคการสอนโปรแกรม Python ง่ายๆให้ได้ใจนักเรียน ระดับมัธยมปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560)

Teaching Intermediate Python Programming to High School Students

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรมครู

  1. เข้าใจแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนการสอนComputational Thinking โดยใช้ Python
  2. พัฒนาทักษะด้าน programing เพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ โดยเน้นที่การใช้ภาษา Python
  3. ปรับเปลี่ยนบทบาทของครูจากการเป็นผู้สอนเนื้อหาจากตำราสู่การเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมที่เน้นการคิดและลงมือทำ

รายละเอียดหลักสูตรอบรมครู

หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาครูเพื่อสร้างเสริมความรู้ และทักษะเกี่ยวกับภาษา Python ซึ่งเป็นเทคนิคที่เหมาะกับการสอนแนวคิด Computational Thinking (วิทยาการคำนวณ) การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆในการเรียนการสอน การสอนโดยประยุกต์แนวคิดProject based learning โดยใช้โปรแกรมPython รวมถึงเครื่องมือและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินระดับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการอบรมครู

  1. Online: ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตัวเอง สามารถจัดสรรเวลาของตัวเองในการเรียนรู้ได้ ที่ไหนก็ได้
  2. แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคKMLและแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
  3. ชุมชน Online PLC ที่สามารถตั้งกระทู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียน

ภาพกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *