เขียนโปรแกรม ควบคุมสิ่งต่างๆ ด้วยบอร์ด KidBright (วิทยาการคำนวณ)

กิจกรรมการเรียน

กิจกรรม  : การเขียนโปรแกรม ควบคุมสิ่งต่างๆ ด้วยบอร์ด KidBright (วิทยาการคำนวณ)

เมื่อ : 10 กันยายน 2561

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3   โรงเรียนไชยาวิทยา

รายละเอียด : ด้วยเนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2561)  มีการเรียนการสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่่งในเนื้อหาที่นักเรียนต้องได้รับการเรียนรู้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนไชยาวิทยา ได้รับคัดเลือกจากการเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของ ครูวรพล  ครุฑวิสัย และ ครูสุกัญญา  อินเพ็ชร ให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับมอบอุปกรณ์ บอร์ดสมองกลฝังตัว ที่มีชื่อว่า “KidBright” ด้วยเหตุนี้ครูผู้สอนทั้งสองท่านจึงนำอุปกรณ์ที่ได้รับนี้มาใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ในโอกาสต่อไป….

เกี่ยวกับ KidBright

KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่ง โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่งผิด ชุดคำสั่งที่ถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด KidBright ให้ทำงานตามที่โปรแกรมไว้ เช่น รดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนด หรือเปิด-ปิดไฟตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น

KidBright มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนาคต


ตัวอย่างการจัดกิจกรรม


แสดงความคิดเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *