ส่งงาน Project เว็บไซต์ ม.5

ข่าว การเรียน

ให้นักเรียนระกับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (502-503) ส่งงานเว็บไซต์ โปรเจคที่นักเรียนได้เลือกหัวข้อไว้ให้แล้วเสร็จ

ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 18:00 น.

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

  1. มีจำนวนเว็บเพจ (web page) อย่างน้อย 10 หน้า ไม่รวมหน้าแรก (index)
  2. ในแต่ละหน้าต้องมีส่วนประกอบของเว็บไซต์อย่างสมบูรณ์
  3. สามารถเชื่อมโยง(link)ไปยังหน้าอื่นๆได้ทุกหน้า
  4. สามารถออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างอิสระตามความชอบของนักเรียนได้
  5. จะตรวจงานผ่าน http://www.kroobank.com/เลขประจำตัวนักเรียน/project     เท่านั้น   หากไม่มีข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนน
แสดงความคิดเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *