งานแก้ตัว ตามจุดประสงค์ ภาคเรียนที่ 1/2561

ข่าว การเรียน

รายชื่อ และ จุดประสงค์ที่ ไม่ผ่าน


วิชา วิทยาการคำนวณ ม.4

[จุดประสงค์ที่ 1] บ้านเธอ บ้านฉัน   (สมุด)
[จุดประสงค์ที่ 2] บ้านเธอ บ้านฉัน2   (สมุด)
[จุดประสงค์ที่ 3] หา ห.ร.ม. ง่ายกว่าที่คิด  (สมุด)
[จุดประสงค์ที่ 4] แยกส่วนและสร้างใหม่  (สมุด)
[จุดประสงค์ที่ 5 ]ชีวิตประจำวันกับการแยกส่วนประกอบ  (สมุด)
[จุดประสงค์ที่ 6] นักเรียนไทยไปบอลโลก  (สมุด+คลิปการทำกิจกรรม)
[จุดประสงค์ที่ 7] สอบกลางภาคเรียน  (ทดสอบกับครู)
[จุดประสงค์ที่ 8 ] คณะที่ใช่  (สมุด)
[จุดประสงค์ที่ 9 ] สร้างโปรแกรมบนกระดาษ  (ทดสอบกับครู)
[จุดประสงค์ที่ 10] หุ่นยนต์แก้ว  (ทดสอบกับครู)
[จุดประสงค์ที่ 11]เขียนโปรแกรมด้วยตาราง  (ออนไลน์)
[จุดประสงค์ที่ 12] โปรแกรมหุ่นยนต์เรียงแก้ว  (ออนไลน์)
[จุดประสงค์ที่ 13] สมุดและขั้นตอนการสมัคร Gmail และรูปภาพประกอบ  (สมุด)
[จุดประสงค์ที่ 14] สอบปลายภาค  (ทดสอบกับครู)


วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5 (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)

[จุดประสงค์ที่ 1] สมุดจด บทที่ 1  (สมุด)
[จุดประสงค์ที่ 2] ใบงาน ที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล  (ออนไลน์)
[จุดประสงค์ที่ 3] ใบงาน ที่ 2 การถ่ายโอนข้อมูล (ออนไลน์)
[จุดประสงค์ที่ 4] ใบงานที่ 3 Mind Map บทที่ 1 การสื่อสารข้อมูล  (สมุด)
[จุดประสงค์ที่ 5 ] แบบทดสอบ หลังเรียน บทที่ 1 การสื่อสารข้อมูล (E-learning)
[จุดประสงค์ที่ 6] สอบกลางภาค  (ทดสอบกับครู)
[จุดประสงค์ที่ 7] ใบงานที่ 4 สื่อกลาง (ออนไลน์)
[จุดประสงค์ที่ 8 ] แบบทดสอบ หลังเรียน บทที่ 2 สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล  (E-learning)
[จุดประสงค์ที่ 9 ] แบบทดสอบ หลังเรียน บทที่ 3 ความหมายและประเภทของเครือข่าย  (E-learning)
[จุดประสงค์ที่ 10] สอบเข้าสาย UTP (สมุด)
[จุดประสงค์ที่ 11] สอบปลายภาค  (ทดสอบกับครู)


วิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์  การออกแบบเว็บไซต์ ม.5

[จุดประสงค์ที่ 1-4] เว็บไซต์ Portfolio ของนักเรียน
[จุดประสงค์ที่ 5-8] เว็บไซต์ Project ของนักเรียน


วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 (กราฟิก)

[จุดประสงค์ที่ 1] ออกแบบ Portfolio (ปก) (JPG+PSD)
[จุดประสงค์ที่ 2] ออกแบบ Portfolio (กิจกรรม) (JPG+PSD)
[จุดประสงค์ที่ 3] ออกแบบ Portfolio (ความภาคภูมิใจด้วยลาย กราฟิก) (JPG+PSD)
[จุดประสงค์ที่ 4] สอบกลางภาค (สอบแก้)
[จุดประสงค์ที่ 5 ] ออกแบบกล่อง ไข่เค็ม (JPG+PSD)
[จุดประสงค์ที่ 6] ออกแบบ Portfolio (ประวัติการศึกษา) (JPG+PSD)
[จุดประสงค์ที่ 7] ออกแบบ Portfolio (ประวัติส่วนตัว) (JPG+PSD)
[จุดประสงค์ที่ 8 ] สอบปลายภาค (สอบแก้)

การบันทึกไฟล์   ให้ใช้รูปแบบ  ชื่อ-ห้อง-เลขที่-งาน เช่น WORAPON-602-99-Education


หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยหรือไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อความรวดเร็วและเพิ่มช่องทางการติดต่อให้แสดงความคิดเห็นด้วย facebook ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

แสดงความคิดเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *