แนวข้อสอบ กลางภาค 1/2561

ข่าว การเรียน

วิทยาการคำนวณ ม.4 (ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ รวม 20 คะแนน)

  1. แนวคิดเชิงคำนวณ
  2. ขั้นตอนวิธี
  3. การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
  4. การหารูปแบบและแนวคิดเชิงคำนวณ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5 (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)(ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ ข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ รวม 20 คะแนน)
บทที่ 1 การสื่อสารข้อมูล
ชนิดของสัญญาณข้อมูล
องค์ประกอบของการสื่อสาร
วิธีการถ่ายโอนข้อมูล
ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
ประเภทของสื่อกลาง
สายคู่บิดเกลียว (twisted pair)
สายโคแอกเชียล (coaxial)
เส้นใยนำแสง (Fiber optic)
สัญญาณไมโครเวฟ (Microwave)
ดาวเทียม (Satellite)
คลื่นวิทยุ (Radio)
อินฟราเรด (Infrared)
บทที่ 3 ความหมายและประเภทของเครือข่าย
ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประเภทของเครือข่าย
1. ระบบเครือข่ายส่วนบุคคล (Personal Area Network หรือ PAN)
2. ระบบเครือข่ายระยะใกล้หรือระดับท้องถิ่น (Local Area Network หรือ LAN)
3. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN)
4. ระบบเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network หรือ WAN)
ประโยชน์ของเครือข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 (การออกแบบกราฟิก)(ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ ข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ รวม 20 คะแนน)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop CS6
1. สัญลักษณ์ของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
2. คุณสมบัติพื้นฐานของโปรแกรม
3. เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม
4. ความหมายและความสำคัญของเลเยอร์(Layer)
5. การเปิดพื้นที่การใช้งาน การนำภาพเข้าใช้งาน และการบันทึกงาน
การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
1. กลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการตัดภาพ ในโปรแกรม Adobe Photosop CS6

แสดงความคิดเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *