ข่าวและประกาศ

Picture of Admin วรพล
แบบสรุป วิเคราะห์แบบสอบถาม
by Admin วรพล - Monday, 29 January 2018, 7:26 AM
 

แบบสรุป วิเคราะห์แบบสอบถาม

Picture of Admin วรพล
แบบสอบถาม ความพึงพอใจ โครงงานคอมพิวเตอร์
by Admin วรพล - Monday, 29 January 2018, 4:11 AM
 
แบบสอบถาม ความพึงพอใจ โครงงานคอมพิวเตอร์


Picture of Admin วรพล
รูปเล่มโครงงาน คอมพิวเตอร์
by Admin วรพล - Monday, 29 January 2018, 4:11 AM
 

รูปเล่มโครงงาน คอมพิวเตอร์

Picture of Admin วรพล
รูปภาพ โครงงาน ม.3 (เพิ่ม2)
by Admin วรพล - Friday, 8 December 2017, 10:36 AM
 

รูปภาพ โครงงาน ม.3 (เพิ่ม2)


Picture of Admin วรพล
รูปภาพ โครงงาน ม.3 (เพิ่ม)
by Admin วรพล - Friday, 8 December 2017, 10:36 AM
 

รูปภาพ โครงงาน ม.3 (เพิ่ม)


Picture of Admin วรพล
รูปภาพ โครงงาน ม.3
by Admin วรพล - Friday, 8 December 2017, 10:36 AM
 

รูปภาพ โครงงาน ม.3


Picture of Admin วรพล
รูปแบบ รายงาน แก้ 0 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6
by Admin วรพล - Wednesday, 11 October 2017, 8:41 AM
 

แก้ 0 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6
(การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop)

Picture of Admin วรพล
รูปแบบ รายงาน แก้ 0 วิชา การสร้างเว็บเพจ HTML ม.4
by Admin วรพล - Thursday, 27 October 2016, 8:52 AM
 

แก้ 0 วิชา การสร้างเว็บเพจ HTML ม.4

(การสร้างเว็บเพจ HTML)


Picture of Admin วรพล
รูปแบบ รายงาน แก้ 0 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
by Admin วรพล - Saturday, 22 October 2016, 8:18 AM
 

แก้ 0 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี)


Picture of Admin วรพล
รูปแบบ รายงาน แก้ 0 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5
by Admin วรพล - Friday, 21 October 2016, 11:07 AM
 

แก้ 0 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5

(เครือข่ายคอมพิวเตอร์)